เนเจอร์โฮมตั้งอยู่ใจกลางเมืองจำหวัดลำพูน แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า
ร้านอาหาร ธนาคาร และโรงเรียน  ที่สามารถเดินไปได้อย่างสะดวกสบาย
ตอบสนองชีวิตการอยู่อาศัยของคนยุคใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม

GALLERY

LOCATION